VimmerbyHus

Husbyggarskolan

Att bygga hus är en stor investering som ni kanske gör en eller två gånger i livet. I regel bygger man sitt första hus när man har bildat familj och eventuellt ett andra när barnen är utflugna och man vill göra en nystart i ett nytt, fräscht och funktionellt boende som passar en friare livstil.

Det är många saker att tänka på och här följer en checklista med några hållpunkter. 

1. Tomt

 • Finns det begränsningar i detaljplanen om hur huset får se ut och placeras, som påverkar bygglovet?
 • Finns det servitut som belastar fastigheten? Det kollar ni hos Lantmäteriet.
 • Om tomten ska styckas av från en större fastighet tillkommer kostnader för det. Kostnaden kollar ni hos Lantmäteriet
 • Går det ansluta kommunalt vatten och avlopp? Vilka kostnader tillkommer för anslutningarna? Det svarar kommunen på.
 • Hur mycket markarbeten behöver göras? Fråga en mark- eller byggentreprenör.
 • Ni har hittat er drömtomt, men får den bebyggas? Det kollar ni på detaljplanen hos kommunens stadsbyggnadskontor. 

2. Ekonomi

 • Hur mycket får ert nya hus kosta? Ta hjälp av er bankkontakt för att göra en boendekalkyl och få ett lånelöfte.
 • Kan ni utföra något av arbetet själva som minskar kostnaderna för hantverkare?
 • Senare i processen söker ni byggnadskreditiv hos banken. Det är ett lån som betalas ut allt eftersom kostnaderna i byggnationen uppstår.

3. Hus

 • Fundera över vilken typ av hus som passar er smak och behov, och hur det stämmer med reglerna för bygglov på tomten.
 • Vill ni ha enplans, en och en halv eller tvåplans, vilken typ av tak, fasad, hur stor boendeyta, vilken planlösning, behövs sidobyggnader o.s.v.? 
Vimmerbyhus egna husdeisgners kan anpassa husets utformning efter era behov.

4. Bygglov

 • När ni har valt ett hus är det dags att söka bygglov hos kommunen. För att få bygglov krävs bygglovshandlingar, d.v.s. ritningar på huset och hur det ska placeras på tomten som Vimmerbyhus tar fram med hjälp av era skisser. Ni har rätt till ett besked inom tio veckor.  

5. Entreprenör och Entreprenadform

 • Som beställare är det ni som har det yttersta ansvaret för bygget. Men om ni väljer att bygga huset på totalentreprenad så är det entreprenören som har hela ansvaret. Andra entreprenadsformer är generalentreprenad eller delad entreprenad. Välj entreprenör med omsorg och ta referenser på de företag som är inblandade i bygget.
 • En kontrollansvarig måste finnas och ni hittar uppgifter om kontrollansvariga på boverkets hemsida. Denna ska följa bygget och se till att kontrollplanen följs under byggets gång.
 • Teckna en färdigställande- och nybyggnadsförsäkring hos ditt försäkringsbolag. (Detta sköter Vimmerbyhus, vi tecknar även en hemförsäkring som gäller 1 år från stomleveransen av ert nya hus ifall stöld, brand m.m. skulle uppstå.)

6. Avtal

 • Ett detaljerat kontrakt upprättas mellan er och Vimmerbyhus, samt övriga parter och entreprenörer som eventuellt är inblandade. Det innehålller pris, leveransomfattning, när huset ska vara klart för inflyttning o.s.v.

7. Byggstart

 • När bygglovet har beviljats sker utsättning. Det innebär att husets exakta läge på tomten markeras av kommunens tjänstemän.
 • Markarbeten sker och plattan till grunden gjuts.
 • Ytterväggarna och takstolarna prefabriseras samtidigt på Vimmerbyhus. Ytterväggarna och taket sätts på plats. Det tar i regel bara en dag för ett enplanshus, sedan är det väderskyddat. Ytterväggarna är grundmålade eller mellanstrukna om ni har valt träpanel.
 • Invändiga installationer av innerväggar, golv, el, VVS med mera pågår, liksom målning och tapetsering.
 • När huset är klart sker en slutbesiktning och ni får ett slutintyg innan ni kan flytta in i ert härliga drömhus. Det är viktigt att ni får ett slutintyg innan ni flyttar in. Den kontrollansvarige anmäler till Byggnadsnämnden att bygget är färdigställt.  

 

Vi hoppas ni fått en klarare bild av hur processen ser ut, men vi vet att det alltid kommer upp fler frågor under resans lopp som vi på Vimmerbyhus gärna svarar på.