VimmerbyHus VimmerbyHus

Om Vimmerbyhus

Vimmerby har en lång historia som handelsplats och ett blomstrande skogsbruk. ”Vimmerbytallen” är vida känd för sin höga kvalitet och att den växer stolt och ”rak som en fura”. Den här naturens rikedom har lagt grunden för en framgångsik träindustri på orten som likt en magnet har dragit till sig mycket kunskap i utnyttjandet av träets mångsidiga egenskaper och möjligheter.

Och med det, inte minst en gedigen och unik hantverksskicklighet.
Vimmerby är också känt för sina gamla genuina trähus ända från 1600-talet som bl a kantar Storgatan i centrum.

Och vem känner inte till Astrid Lindgren... Det var här hon föddes och växte upp och hittade alla dråpliga figurer till sina böcker. Här finns också den populära familjeparken Astrid Lindgrens Värld som årligen besöks av nära en halv miljon glada vuxna och barn.

Vimmerbyhus historia startar egentligen redan på 1930-talet.
Grundaren, Runar Carlenskog, började sin verksamhet med handel av timmer och skogsråvaror. För att själv kunna förädla trävarorna startade han även sågverksrörelse på 1940-talet utanför Vimmerby.
I mitten av 1950-talet förvärvades en lådfabrik som vid den tiden tillverkade bl a fisk-, spik- och whiskeylådor. Det var då Runar fick möjlighet att förverkliga sin dröm och kunde lägga grunden till den verksamhet som idag utgör Vimmerbyhus.

Han hade redan förstklassigt råmaterial i det virke som hämtades från trakten och han hade duktiga hantverkare med ett unikt kunnande, och nu hade han även lämpliga lokaler...
Det första visningshuset byggdes till allmän beundran på Åvägen vid Åbro i Vimmerby.

Efter en utbyggnad av fabrikslokalerna i början av 1960-talet började man med hjälp av moderna metoder och teknik att även tillverka monteringsfärdiga trähus, takstolar och andra snickeriprodukter.
Vimmerbyhus är långt ifrån störst, men när det gäller kvalitet och kunnande, flexibilitet och möjlighet för kunden att påverka funktion och utseende vågar vi påstå att vi är bland de allra bästa.

Välkommen in i vår värld.

Visa alla lediga tjänster

AB VimmerbyHus

Turbingatan 3
598 40 Vimmerby
Tel: 0492-757 66
info@vimmerbyhus.se

Joakim Ivarsson
VD
Telefon 0492-757 56
Mobil 070-340 89 84
joakim.ivarsson@vimmerbyhus.se 

Urban Andersson
Ekonomichef 
Telefon 0492-757 76
urban.andersson@carlenskogs.se