top of page
Hus i skogen

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan hjälpa till att bidra till en bättre miljö genom att göra hållbara och medvetna val.

Vi är stolta över att bygga våra stommar i svenskt

kvalitetsvirke samtidigt som det värnar om ett mer

hållbart skogsbruk för framtiden.

 

Vi följer riksdagens definition av miljökvalitetsmålet

om en levande skog, och att värna om vårt svenska

skogsbruk. Därför väljer vi att tillverka våra hus av

svenskt FSC och PEFC- certifierat trä, som innebär

att krav på skogsbruket ställs utifrån ett ekologiskt,

socialt och ekonomiskt perspektiv.

"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."

Trä har många miljöfördelar förutom dess förmåga att binda koldioxid. Det kan återanvändas flera gånger innan det tillslut förbränns och blir till bioenergi som bidrar till ett mer cirkulärt kretslopp. Samtidigt är det ett förnybart byggnadsmaterial som kräver mindre energi i dagens bostadsbyggnationer jämfört med andra materialslag. Även vid svårare konstruktioner använder vi oss av massivt limträ för extra stabilitet så långt det är möjligt.

 

Vi hjälper våra kunder och erbjuder bland annat solceller som både är bättre för miljön och på sikt en lönsam investering som egen elförsäljning av den el som blir över. Våra leverantörer håller alla en hög standard och erbjuder klimatsmarta val i framtagna energipaket.

 

Hållbart skogsbruk
bottom of page