top of page
MEI08320-Redigera-2.jpg

TIPS PÅ VÄGEN

Detaljplan, bygglov, kontrollansvarig. Det många delar som inkluderas i husresan. Här har vi samlat lite tips och information till dig som står där i startgroparna. 

1. Tomten

 • Finns det begränsningar i detaljplanen om hur huset får se ut och placeras, som påverkar bygglovet?

 • Finns det servitut som belastar fastigheten? Det kollar ni hos Lantmäteriet.

 • Om tomten ska styckas av från en större fastighet tillkommer kostnader för det. Kostnaden för detta från ni även här från Lantmäteriet

 • Går det ansluta kommunalt vatten och avlopp? Vilka kostnader tillkommer för anslutningarna? Det svarar kommunen på.

 • Hur mycket markarbeten behöver göras? Prata med en mark- eller byggentreprenör och ta in flera offerter att jämföra mellan.

 • Ni har hittat er drömtomt, men vet inte om den får bebyggas? Är det en kommunal tomt frågar du hos ditt lokala stadsbyggnadskontor, är det en privat tomt får man söka upp markägaren. 

2. Ekonomi

 • Hur mycket får ert nya hus kosta? Ta hjälp av er bankkontakt för att göra en boendekalkyl och få ett lånelöfte innan ni bestämmer er för husmodell.

 • Kan ni utföra något av arbetet själva som minskar kostnaderna för hantverkare?

 • Senare i processen söker ni byggnadskreditiv hos banken. Det är ett lån som betalas ut allt eftersom kostnaderna i byggnationen uppstår. Jämför gärna olika banker för att se vilka som erbjuder bäst ränta och villkor.

3. Hus

 • Nu till det roliga! Vilket hus ska man bygga? Fundera över vilken typ av hus som fyller era behov i storlek och design, men framförallt: stämmer huset med reglerna för gällande detaljplan, och rymmer huset vår satta budget? Tänk på när ni planerar ert hus att även en eventuell carport/garage ska få plats på tomtem, och gärna att det finns utrymme att anlägga en trädgård i ett senare skede. När dessa parametrar är klara så är det dags att skissa ert drömhus tillsammans med oss. Vi skapar ett unikt hem, med och för er.

 

4. Bygglov

 • När ni har valt ett hus är det dags att söka bygglov hos kommunen. För att få bygglov krävs bygglovshandlingar, d.v.s. ritningar på huset och hur det ska placeras på tomten som vi tar fram med hjälp av era skisser. Ni har rätt till ett besked inom tio veckor.  

5. Entreprenör och Entreprenadform

 • Som beställare är det ni som har det yttersta ansvaret för bygget. Men om ni väljer att bygga huset på totalentreprenad så är det entreprenören som har hela ansvaret. Andra entreprenadsformer är generalentreprenad eller delad entreprenad. Välj entreprenör med omsorg och ta referenser på de företag som är inblandade i bygget.

 • En kontrollansvarig måste finnas under byggtid, förslag på vem man kan välja hittar ni på boverkets hemsida. Denna ska följa bygget och se till att kontrollplanen följs under byggets gång.

 • Teckna en färdigställande- och nybyggnadsförsäkring hos ditt försäkringsbolag. (Detta sköter Vimmerbyhus, vi tecknar även en hemförsäkring som gäller 1 år från stomleveransen av ert nya hus ifall stöld, brand m.m. skulle uppstå.)

6. Avtal

 • Ett detaljerat kontrakt upprättas mellan er och oss på Vimmerbyhus, samt övriga parter och entreprenörer som eventuellt är inblandade. Det innehålller bl.a. pris, leveransomfattning och när huset ska vara klart för inflyttning.

7. Byggstart

 • När bygglovet har beviljats sker utsättning. Det innebär att husets exakta läge på tomten markeras av kommunens tjänstemän.

 • Markarbeten sker och plattan till grunden gjuts.

 • Ytterväggarna och takstolarna prefabriseras samtidigt på Vimmerbyhus. Ytterväggarna och taket sätts på plats. Det tar i regel bara en dag för ett enplanshus, sedan är det väderskyddat. Ytterväggarna är grundmålade eller mellanstrukna om ni har valt träpanel.

 • Invändiga installationer av innerväggar, golv, el, VVS med mera pågår, liksom målning och tapetsering.

 • När huset är klart sker en slutbesiktning och ett slutintyg skall ges av kommunen innan inflyttning. Den kontrollansvarige anmäler till Byggnadsnämnden att bygget är färdigställt.  

bottom of page