top of page
Pile of Logs

HUR DET BÖRJADE

Vimmerby har en lång historia som handelsplats och ett blomstrande skogsbruk. ”Vimmerbytallen” är vida känd för sin höga kvalitet och att den växer stolt och ”rak som en fura”. Den här naturens rikedom har lagt grunden för en framgångsik träindustri på orten som likt en magnet har dragit till sig mycket kunskap i utnyttjandet av träets mångsidiga egenskaper och möjligheter.

 

 

Vimmerbyhus historia startar egentligen redan på 1930-talet. Grundaren,

Runar Carlenskog, började sin verksamhet med handel av timmer och

skogsråvaror. För att själv kunna förädla trävarorna startade han även

sågverksrörelse på 1940-talet utanför Vimmerby.


I mitten av 1950-talet förvärvades en lådfabrik som vid den tiden tillverkade

bl.a. fisk-, spik- och whiskeylådor. Det var då Runar fick möjlighet att förverkliga

sin dröm och kunde lägga grunden till den verksamhet som idag utgör Vimmerbyhus.

Han hade redan förstklassigt råmaterial i det virke som hämtades från trakten

och han hade duktiga hantverkare med ett unikt kunnande, och nu hade han även lämpliga lokaler.


Det första visningshuset byggdes till allmän beundran på Åvägen vid Åbro i Vimmerby. Efter en utbyggnad av fabrikslokalerna i början av 1960-talet började man med hjälp av moderna metoder och teknik att även tillverka monteringsfärdiga trähus, takstolar och andra snickeriprodukter.

 

Vimmerbyhus fabrik 1950 tal
Runar Carlenskog

Runar Carlenskog

bottom of page