2022-10-09-Ringbergsstigen-4-VBYHus-14.jpg

Villa Forsell
Boxholm, Östergötland